Pezullim i Përkohshëm

Njoftohen te gjithe asistent avokatet qe frekuentojne programin e trajnimit fillestar prane Shkolles Kombetare te Avokatise se, per shkak te emergjences shendetesore  te krijuar nga epidemia e gripit, mesimdhenia prane SHKA pezullohet per javen ne vazhdim,  9 deri 16 Janar 2017.
Programet mesimore prane SHKA fillojne diten e Marte dt. 17 Janar 2017, sipas programit te Shkolles.

Ju faleminderit

Dhoma Kombetare e Avokatise