Njoftim per KLGJ dhe KLP

Komisioni i Pavarur “Ad Hoc” për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga Avokatia, në përfundim të procedurës së verifikimit paraprak, bazuar në pikën 5 të nenit 31 dhe pikën 5 të nenit 129 të ligjit nr.115/2016, “Për organet e Qeverisjesë së sistemit të Drejtësisë”,  shpall menjëherë emrat e kandidatëve që

plotësojnë kushtet ligjore për të qenë anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga Avokatia, në faqen zyrtare të Avokatit të Popullit, të Kuvendit dhe të Dhomës Kombëtare të Avokatisë.

Kandidatët që përmbushin kriteret formale nga Avokatia për KLP

1 Floreta Gjini
2 Gëzim Allaraj
3 Kozma Jano
4 Nurihan Seiti
5 Veronika Vangjeli

Kandidatët që përmbushin kriteret formale nga Avokatia për KLGJ

1 Alban Toro
2 Arben Prifti
3 Arben Vani
4 Fatos Lazimi
5 Genti Sinani
6 Gëzim Allaraj
7 Saimir Vishaj
8 Sinan Tafaj
9 Sokol Lamaj
10 Fatmira Luli