Per zgjedhjen e Gjyqtarit te Shqiperise ne Gjyakten Europiane te te Drejtave te Njeriut

Ne funksion te pranimit te nje numri sa me te larte aplikimesh per pozicioninin e gjyqtarit shqiptar ne Gjykaten Europiane te te Drejtave te Njeriut, afati i aplikimit shtyhet deri ne daten 16 Prill 2018.

Keshilli i Evropes i ka kerkuar qeverise shqiptare te paraqese listen me propozime per tri kandidaturat me te pershtatshme per pozicionin e gjyqtarit te ri te Shqiperise ne Gjykaten Evropiane te te Drejtave te Njeriut (ne vijim, GJEDNJ), i cili votohet nga Asambleja Parlamentare e Keshillit te Evropes.

>> Shkarko Njoftimin <<