Deklarate mbi Dhunen e Ushtruar ndaj Av. Ilia Ilia

Me ane te kesaj deklarate per shtyp, Dhoma Kombetare e Avokatise, denon dhunen e ushtruar me date 19 korrik ndaj avokatiti Ilia Ilia, anetar I Dhomes se Avokatise Durres.

I bejme thirrje organeve shteterore te reagojne dhe hetojne kete akt dhune ndaj Avokatit Ilia Ilia, dhe njekohesisht te marrin te gjitha masat e nevojshme me qellim garantimin e sigurise fizike, si minimum ndaj avokateve te cilet me shume mundime dhe sakrifica ushtrojne kete profesion, per te cilin shteti duhet te ndihet pergjegjes per ushtrimin e lire te tij pa presione te asnje lloji, ne permbushjen e te drejtave dhe lirive themelore te njeriut.

 

Prof. Dr. Maks Haxhia
Kryetar

Dhoma kombetare e Avokatise

Tirane, 20 Korrik 2018