LISTA E AVOKATEVE PER OFRIMIN E NDIHMES JURIDIKE DYTESORE PER VITIN 2020

Bazuar ligjit nr. 111/2017, “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”, neni 9, gërma “c” dhe “ç”, po publikojmë listën e avokatëve që ofrojnë ndihmën juridike dytësore për vitin 2020.

Lista është hartuar nga aplikimet e avokatëve dhe mbi bazën e shortit të organizuar për këtë qëllim. Zbatimi i listës do të bëhet mbi bazën e rotacionit.

Më poshtë po paraqesim listën sipas dhomave vendore.

Kliko ketu...