Njoftim

Njoftohen të gjithë asistent avokatët që ndjekin shkollën e avokatisë se për shkak të emergjencës në lidhje me

COVID-19 funksionimi i SHKA do të fillojë në një afat të papërcaktuar.

Lutemi qëndroni në kontakt me faqen tonë dhka.org.al.

Ju faleminderit

Bordi Shkencor i Shkollës.