NJOFTIM

                                                               NJOFTIM

PËR FILLIMIN E REGJISTRIMEVE PRANË SHKOLLËS SË AVOKATISË PËR SEZONIN 2020 - 2021

 

Njoftohen të gjithë të interesuarit për regjistrim pranë Shkollës së Avokatisë për sezonin

2020-2021 se procesi i regjistrimeve fillon në datën 15 Tetor 2020 dhe zgjat deri në datën 15

Nëntor 2020.

Regjistrimi bëhet pranë zyrave të avokatisë, me adrese Qendra e Biznesit “Eurocol”, pranë

qendrës tregtare Toptani.

Dokumentat për regjistrim janë sipas formularit të pasqyruar në faqen zyrtare dhka.org.al në

rubrikën “Shkolla e Avokatisë”

Për çdo paqartesi do të merrni informacion pranë sekretarisë së shkollës me nr tel 042251876

ose mund të drejtoheni në adresën elektronike info@dhka.org.al.

Ju faleminderit dhe suksese.