NJOFTIM

PËR FILLIMIN E REGJISTRIMEVE PRANË SHKOLLËS SË AVOKATISË

PËR SEZONIN 2021 - 2022

 

Njoftohen të gjithë të interesuarit për regjistrim pranë Shkollës së Avokatisë për sezonin 2021-2022 se procesi i regjistrimeve fillon në datën 15 Shtator 2021 dhe zgjat deri në datën 20 Tetor 2021.

Regjistrimi bëhet pranë zyrave të avokatisë, me adrese Qendra e Biznesit “Eurocol”, pranë qendrës tregtare Toptani.

Dokumentat për regjistrim janë sipas formularit të pasqyruar në faqen zyrtare dhka.org.al në rubrikën “Shkolla e Avokatisë”.

 

Për çdo paqartesi do të merrni informacion pranë sekretarisë së shkollës me nr tel 042251876 ose mund të drejtoheni në adresën elektronike info@dhka.org.al.

 

Ju faleminderit dhe suksese.