Njoftim mbi provimin e Avokatisë

Dhoma e Avokatise e ShqipërisëPër sqarime më të hollësishme mund të merni informacion në nr. e telefonit 042251876.

KESHILLI DREJTUES I DHKASH