Programi Javor i Shkolles se Avokatise

TRAJNUESI TEMA E TRAJNIMIT DATA E TRAJNIMIT ORARI I TRAJNIMI GRUPI SALLA  
Rezarta ABDIU Historiku i avokatise (ne Bote dhe ne Shqiperi), roli i avokatit ne shoqeri dhe profesioni i avokati ne pergjithesi. Kushtet ligjore per t’u bere avokat, procedurat qe ndiqen, licensimi dhe rregjistrimi ne QKB. Krijimi i studiove te avokatise. Detyrimet e avokatit ndaj Shtetit per efekt te ushtrimit te profesionit si dhe detyrimet e avokatit ndaj Dhomes se Avokatise ; konflikti i ligjit per ushtrimin e profesionit, etj. (ETIKE PROFESIONALE) 30.10. 2018 17:00 - 18:30 GR. 1 307  
      18:40-20:10 GR. 2 315  
    01.11. 2018 17:00- 18:30 GR. 3 307  
      18:40-20:10 GR. 4 315  
Envi HICKA Njohja e problemit: zberthimi i çeshtjes (Njohja e faktit dhe Identifikimi dhe njohja e çeshjeve ligjore). Aplikimi i normes ne çeshtjes konkrete (Njohja e burimeve te se drejtes; kerkimi i se drejtes (se brendshme, komunitare, nderkombetare); Roli i jurisprudences, kerkimi dhe analizimi i jurisprudences se zakonshem dhe asaj detyruese per zbatim). (TEKNIKE) 30.10. 2018 17:00- 18:30 GR. 2 315  
      18:40-20:10 GR. 1 307  
    01.11. 2018 17:00- 18:30 GR. 4 315  
      18:40-20:10 GR.3 307  
    03.11.2018 11:00 – 12:30 GR.6 315  
      13:00-14:30 GR 5 307  
Envi HICKA Sjellja etike e Avokatit ne raport me klientin. Kategorie e sherbimeve qe ofron avokati. Krijimi i marredhenies se besueshmerise. Marreveshja me klientin. Tarifimi dhe llojet e tij. Detyrimet e avokatit te shnderruara ne parime si (profesionalizmi, (konfidencialiteti, (konflikti i interesit, (besueshmeria, (informimi, etj. (ETIKE PROFESIONALE) 06.11.2018 17:00- 18:30 GR. 1 307  
      18:40-20:10 GR. 2 315  
    08.11.2018 17:00- 18:30 GR. 3 307  
      18:40-20:10 GR. 4 315  
    11.11.2018 11:00 – 12:30 GR. 5 307  
      13:00-14:30 GR. 6 315  
Aranit ROSHI Hartimi i akteve: p.sh. hartimi i padise, i deklarates se mbrojtjes i kundrapadise. Teoria dhe teknika e argumentimit juridik. Kerkimi, zgjedhja dhe renditja logjike te argumentave (TEKNIKE) 06.11.2018 17:00- 18:30 GR. 2 315  
      18:40-20:10 GR. 1 307  
    08.11.2018 17:00- 18:30 GR. 4 315  
      18:40-20:10 GR.3 307  
    11.11.2018 11:00 – 12:30 GR.6 315  
      13:00-14:30 GR 5 307