Lajmërim

Njoftohen të gjithë studentët e regjistruar për ndjekjen e SHKA se mesimi fillon javën e ardhshme. Grupet dhe dita e frekuentimit do shpallen së shpejti tek faqja zyrtare e DHASH. Ju faleminderit!