Njoftim 10.12.2019

Njoftohen te gjithe asistent avokatet qe frekuentojne Shkollen e Avokatise se java ne vazhdim do te zhvillohet sipas programit te planifikuar.

Frekuentuesit, per javen ne vazhdim 09 deri 14 Dhjetor,   sipas grupeve te kompozuara do te paraqiten ne datat sikurse kane qene perpara nderprerjes.

Per javen e ardhshme 16 deri 22 Dhjetor do te kete dite shtese te frekuentimit, me qellim kompensimin e diteve te pashfrytezuara.

Bordi Shkencor i Shkolles.