Njoftim nga Gjykata e Lartë

Njoftohen të gjithë avokatët se Gjykata e Lartë shpreh shqetësimin lidhur me mangësitë që paraqiten në rastin e rekursit,

si përsa i përket mosparaqitjes së aktit të përfaqësimit nga ana e avokatit ashtu edhe nga mosrespektimi i formatit të rekursit,

mangësi këto që lidhen drejtpërsëdrejti me efektivitetin e gjykimit nga kjo Gjykatë.

Për këtë qëllim bashkalidhur po pasqyrojmë formatin e rekursit të detyrueshëm për tu plotësuar nga ana juaj. (Kliko këtu)