Njoftim

NJOFTIM

 

PËR FILLIMIN E SHKOLLËS SË AVOKATISË

 

Njoftohen te gjithe asistent avokatet që janë regjistruar pranë Dhomës së Avokatisë të Shqipërisë për frekuentimin e Shkollës së Avokatisë se, ditën e Enjte datë 10 Nëntor 2022, fillon viti i ri akademik për sezonin 2022 = 2023.

Mësimdhënia do të zhvillohet në auditoret pranë Universitetit Europian të Tiranës dhe asistent avokatët do të jenë të ndarë në grupe.

Përbërja e grupeve është bërë kryesisht mbi bazën e rendit alfabetik dhe ndarjen teritoriale të kandidatëve, bazuar regjistrimit pranë DHASH, sipas rubrikës për këtë qëllim. Kompozimi i grupeve gjendet në rubrikën si më poshtë.(Kliko këtu)

Ju bëjmë me dije gjithashtu se të gjithë studentët të kontrollojnë saktësinë e emrit, mbiemrit dhe rrethit ku kryejnë stazhin për avokat dhe në rast se konstatojnë pasaktësi, duhet të kontaktojnë pranë DHASH për të bërë korigjimet përkatëse, pasi mbi bazën e këtij publikimi do të përpilohen edhe certifikatat në përfundim të sezonit.

Aplikantët që nuk gjejnë emrin në listat e publikuara duhet të interesohen për tu regjistruar.

Për periudhën 27 Dhjetor 2021 deri ne daten 3 Janar 2022 nuk do të zhvillohet mësim.

Theksojme se grupi i PARE dhe i DYTE, te cilet normalisht do ta zhvillojne mesimin cdo dite te Marte, per javen ne vazhdim do te zhvillojne mesim diten e Premte, date 11.11.2022.

Per cdo paqartesi mund te komunikoni me sekretaren e shkolles.

 

Ju faleminderit dhe ju urojme një sezon të mbarë.

 

 

Bordi Shkencor i DHASH