MARDHENIET ME GJYKATAT

MARDHENIET ME GJYKATAT

4.1. Rregullat e sjelljes ne gjykate

Nje avokat qe paraqiitet, apo mer pjese ne nje ceshtje perpara nje gjykate apo tribunali duhet te respektoje rregullat e sjelljes qe aplikohen perpara asaj gjykate apo tribunali.

4.2. Menyra e drejte e procedurave

Nje avokat duhet te kete gjithmone parasysh menyren (kryerjen) e drejte te procedurave.

4.3. Sjellja ne Gjykate

Nje avokat duhet te tregoje respektin dhe kortezine e duhur perpara gjykates, dhe nderkohe te mbroje interesat e klientitme ndershmeri dhe guxim pa pasur parasysh interesat vetjake te avokatit apo cdo lloj pasoje per te apo person tjeter.

4.4. Informacioni fals apo jo i qarte

Nje avokat asnjehere nuk duhet te jape me vetdije informacion fals apo jo te qarte gjykates.

4.5. Shtese ndaj arbitrave etj.

Rregullat qe qeverisin mardheniet e avokatit me gjykatat gjithashtu aplikohen per mardheniet e avokatit me arbitrat dhe ndaj cdo personi qe ushtrojne funksione gjyqesore apo pothuaj-gjyqsore, edhe nese keto funksione ushtrohen ne menyre jo permanente.