Programi i Provimit te Avokatise

Dhoma Kombetare e Avokatise njofton te gjithe asistent avokatet e interesuar se provimi i radhes do te zhvillohet ne datat 24, 25 dhe 26 Maj 2013. Vendi dhe ora e zhvillimit te provimit do te behet me dije ne momentin e regjistrimit. Regjistrimet per kete qellim behen prane ambienteve te DHKASH dhe fillojne ne daten 25 Prill 2013 dhe perfundojne ne daten 22 Maj 2013. Mund te marin pjese ne provim te gjithe ata asistent avokate qe ne daten 24 Maj kane perfunduar afatin 1 vjecar te stazhit te detyruar prane nje avokati. Per regjistrim nevojiten karta e identitetit per identifikimin personal, karta e asistent avokatit si dhe te paguhet tarifa e domosdoshme prej 10’000 (dhjetemije) leke te reja. Sqarime me te hollesishme do te merni ne momentin e regjistrimit prane Dhomes Kombetare te Avokatise.

Keshilli Drejtues i DHKASH

Programi i Provimit te Avokatise.

Ne kete faqe do te gjeni materialet dhe temat kryesore ku duhet te perqendroheni gjate pergatitjes per provimin e avokatise.
Klikoni ketu per ta shkarkuar programin.