Program trajnimi fillestar 2015-2016

Plan programi i trajnimit fillestar per vitin 2015-2016 (te dhena te pergjitheshme)

Lëndët në Programin e Trajnimit

Orë Total

Orë Leksion

Orë Debat

Kredite  ECTS

Përgjegjës për Lëndën

1.       E Drejte Private (Pjesa E Pare)

28

14

14

12

Av. Artan HAJDARI

1.1.    E Drejta Civile (mod.  I)

14

7

7

 

 

1.2.    E Drejta e Detyrimeve (mod . II)

14

7

7

 

 

2.       E Drejta Private (Pjesa E Dyte)

18

9

9

8

Av. Artan HAJDARI, Av. Prof. Dr. Mariana Semini

2.1.    E Drejta Tregetare  (mod. I)

6

3

3

 

 

2.2.    E Drejta Familjare   (mod. II)

6

3

3

 

 

2.3.    E Drejte e Punes     (mod. III)

6

3

3

 

 

3.       E Drejta Proc. Civile

18

9

9

8

Av. Dashamir KORE

4.       E Drejta Publike

26

13

13

10

Av. Prof.  Dr. Aurela ANASTASI

4.1.    E Drejta Administrative  (mod. I)

10

5

5

 

 

4.2.    E Drejta Kushtetuese      (mod. II)

10

5

5

 

 

4.3.    Te Drejtat e Njeriut         (mod. III)

6

3

3

 

 

5.       E Drejte Penale

18

9

9

8

Av. Prof.Dr. Skender KACUPI

5.1.    E Drejte Penale (pergjithshme) (mod. I)

8

4

4

 

 

5.2.    E Drejte Penale (posaçme) (mod. II)

8

4

4

 

 

6.       E Drejte Proc. Penale

14

7

7

6

Av. Prof. Dr. MAksim HAXHIA

7.        Pergatitje Profesionale

18

9

9

8

Av. Fatmir BRAKA

7.1.    Shkrim dhe arsyetim ligjore  (mod.I)

6

3

3

 

Av. Artan HAJDARI

7.2.    Etike profesionale dhe deontologji  (mod. II)

6

3

3

 

 

7.3.    Teknike avokatie  (mod. III)

6

3

3

 

 

Gjyqi Imitues (jashte programit )

 

 

 

 

 

Prezantimi i Manualit Per Avokate (Jashte Programit)

 

 

 

 

 

Takim Me Personalitet Te Drejtesise (Jashte Programit)