Komiteti Drejtues

Këshilli i Përgjithshëm i DHKA, në zbatim të ligjit për Avokatine, u mblodh në datën 24 Mars 2017 dhe me votim të fshehtë zgjodhi Komitetin Drejtues të Dhomës Kombëtare të Avokatisë për periudhën 2017 – 2021, me përbërje si më poshtë :

Nr. Emër Mbiemër Pozicion Nr. Kontakti
1 Maksim Haxhia Kryetar +355 69 20 31 001
2 Fatmir Braka N/Kryetar +355 68 20 40 553
3 Agim Hoxha Anëtar +355 69 40 17 252
4 Alban Caushi Anëtar +355 69 20 35 554
5 Arben Lena Anëtar +355 69 20 83 389
6 Ardian Leka Anëtar +355 68 20 25 762
7 Aurela Anastasi Anëtar +355 68 20 31 447
8 Dashamir Kore Anëtar +355 68 20 33 633
9 Rezarta Cenaj Anëtar +355 69 20 50 550
10 Edmond Dema Anëtar +355 69 22 44 193
11  Majlinda Hasani   Anëtar  +355 69 20 62 283
12 Mark Pellumbi Anëtar +355 68 20 24 910
13 Kastriot Brahimmuço Anëtar +355 69 20 83 236  
14 Skënder Kaçupi Anëtar +355 68 20 44 606  
15 Zenun Hajdarmataj Anëtar +355 68 20 19 517  
16 Zana Hasko Anëtar
+355 68 20 43 403
17