Komiteti Disiplinor

 

Nr.

        Emer Mbiemer

                  Pershkrim

1

   VIRXHIL KARAJA

   Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë

2

   FERDINAND  DOJA

   Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë

3

   LEDIO  BRAHO

   Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë

4

   NERTILA  QORDJA

   Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë

5

   SAIMIR  VISHAJ

   Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë

6

   SHPRESA  BAKRI

   Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë

7

   SKËNDER  KORRIKU

   Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë

8

   IRIS ALIAJ

   Ministria e Drejtësisë

9

   DRITAN  HALLUNI

   Këshilli i Lartë Gjyqësor

10

   BUJAR  SHESHI

   Këshilli i Lartë i Prokurorisë

11

   SKËNDER  KAÇUPI

   Përfaqësues i Botës Akademike