Njoftim për fillimin e regjistrimeve pranë Shkollës së Avokatisë për sezonin 2022 – 2023

Njoftim për fillimin e regjistrimeve pranë Shkollës së Avokatisë për sezonin 2022 – 2023

Banner - Njoftim per regjistrime

Njoftim për fillimin e regjistrimeve pranë Shkollës së Avokatisë për sezonin 2022 – 2023

Njoftohen të gjithë të interesuarit për regjistrim pranë Shkollës së Avokatisë për sezonin 2022-2023 se procesi i regjistrimeve fillon në datën 03 Tetor 2022 dhe zgjat deri në datën 03 Nëntor 2022.

Regjistrimi bëhet pranë zyrave të avokatisë, me adrese Qendra e Biznesit “Eurocol”, pranë qendrës tregtare Toptani.

Dokumentat për regjistrim janë sipas formularit bashkalidhur ketij njoftimi.

Për çdo paqartesi do të merrni informacion pranë sekretarisë së shkollës me nr tel 042251876 ose mund të drejtoheni në adresën elektronike info@dhka.org.al.

Ju faleminderit dhe suksese.