Njoftim për thirrjen e mbledhjes së K.P të DHASH

Njoftim për thirrjen e mbledhjes së K.P të DHASH

Banner - Njoftim mbi organizimin e protestes

Njoftim për thirrjen e mbledhjes së K.P të DHASH

Te nderuar avokate, antare te KP te DHASH.

Ju bejme me dije se diten e Enjte date 21.04.2022, ora 12.30 ne ambientet e kompleksit “Xibraku”, zhvillohet mbledhja e pare e Keshillit te Pergjithshem te ri te dale nga zgjedhjet e zhvilluara ne te gjitha dhomat vendore te Avokatise.

Mbledhja ka kete rend dite:

  1. Kostituimi i Keshillit te Pergjithshem
  2. Zgjedhja e kryetarit te DHASH
  3. Zgjedhja e Komitetit Drejtues te DHASH
  4. Te tjera.

Per shkak te rendesise qe ka kjo mbledhje ne drejtim te kostituimit te KP nevojitet domosdoshmerisht pjesemarrja e juaj. Nese do te keni problem me gjykatat per shkak te planifikimit te seancave gjyqesore, nga ana jone do te pajiseni me vertetim perkates dhe kerkese per shtyrje te gjyqeve.

Lidhur me zgjedhjen per antaret e Komitetit Drejtues te DHASH eshte planifikuar te behet zgjedhja si me poshte:

  1. 3 antare do te zgjidhen nga kandidatet femra
  2. 4 antare do te jene nga perfaqesuesit e dhomave vendore te avokatise ne rrethe
  3. 8 antare do te jene nga Dhoma Vendore e Avokatise Tirane.

Per kete qellim jeni te lutur te shprehni interesin per te kandiduar prane DHASH, nepermjet depozitimit te formularit te aplikimit bashkalidhur, brenda dates 19 Prill 2022.

Te njejten gje mund te beni edhe per kandidimin per kryetar te DHASH, ne respektim te kritereve te percaktuara ne Statutin e Dhomes.

Kliko ketu per te shkarkuar formularin

Ju faleminderit