Thirrje për aplikim për antar i komitetit disiplinor

Thirrje për aplikim për antar i komitetit disiplinor

Banner - njoftim per prv e avokatise

Thirrje për aplikim për antar i komitetit disiplinor

Komiteti Drejtues i Dhomes se Avokatise te Shqiperise ben me dije se ka perfunduar mandati i  antareve te Komitetit Disiplinor per periudhen Prill 2019 – Prill 2023.

Referuar nenit 43/2 te Ligjit nr. 55/2018 si dhe neneve 89 dhe 91 te Statutit te DHASH, ne te cilat percaktohet perberja dhe zgjedhja e antareve te Komitetit Disiplinor, Komiteti Drejtues ka vendosur thirrjen e Keshillit te Pergjithshem te DHASH per zgjedhjen e antareve te rinj te ketij Komiteti Disiplinor.

Zgjedhjet do te zhvillohen diten e Premte date 26 Maj. Vendi dhe ora do tu behet me dije antareve te KP me nje njoftim te dyte.

Me kete rast, Komiteti Drejtues ju ben thirrje te gjithe avokateve qe kane interes per kandidim, te plotesojne formularin bashkangjitur dhe ta depozitojne ate prane administrates se DHASH brenda dates 24 Maj 2023.

Njekohesisht ju bejme me dije se pranimi i kandidaturave do te behet e mundur ne respektim te kritereve te percaktuara ne nenin 89 te Statutit.

Kliko këtu për formularin e aplikimit.

                                                                                                            Tirane, me 26.04.2023

Komiteti Drejtues i DHASH