Këshilli i Përgjithshëm

Këshilli i Përgjithshëm

 

 

Përbërja e Këshillit të Përgjithshëm të DHKA për periudhën 2017 – 2021, ka përbërjen si më poshtë :

Ada Gashi

Durrës

Arenc Berati

Berat

Skënder Korriku

Durrës

Firdusi Ajazi

Durrës

Skerdilajd Dalipi

Durrës

Fasllli Çeka

Durrës

Aleksandër Nderjaj

Durrës

Plarent Lapardhaja

Berat

Majlinda Hasanaj

Durrës

Agim Hoxha

Durrës