Komiteti Drejtues

Komiteti Drejtues

Këshilli i Përgjithshëm i DHKA, në zbatim të ligjit për Avokatine, u mblodh në datën 24 Mars 2017 dhe me votim të fshehtë zgjodhi Komitetin Drejtues të Dhomës Kombëtare të Avokatisë për periudhën 2017 – 2021, me përbërje si më poshtë :

Maksim Haxhia

Kryetar
+35569 20 31 001

Fatmir Braka

N/Kryetar
+355 68 20 40 553

Agim Hoxha

Anëtar
+355 69 40 17 252

Alban Caushi

Anëtar
+355 69 20 35 554

Arben Lena

Anëtar
+355 69 20 83 389

Ardian Leka

Anëtar
+355 68 20 25 762

Aurela Anastasi

Anëtar
+355 68 20 31 447

Dashamir Kore

Anëtar
+355 68 20 33 633

Rezarta Cenaj

Anëtar
+355 69 20 50 550

Edmond Dema

Anëtar
+355 69 22 44 193

Majlinda Hasani

Anëtar
+355 69 20 62 283

Mark Pëllumbi

Anëtar
+355 68 20 24 910

Kastriot Brahimmuço

Anëtar
+355 69 20 83 236

Skënder Kaçupi

Anëtar
+355 68 20 44 606

Zenun Hajdarmataj

Anëtar
+355 68 20 19 517

Zana Hasko

Anëtar
+355 68 20 43 403