Marrëveshja e Bashkëpunimit Shkencor me Fakultetin e Drejtësisë UT

Marrëveshja e Bashkëpunimit Shkencor me Fakultetin e Drejtësisë UT