Komiteti Disiplinor

Komiteti Disiplinor

Virxhil Karaja

Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë​

Ferdinand Doja

Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë​

Ledio Braho

Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë​

Nertila Qordja

Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë​

Saimir Vishaj

Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë​

Shpresa Bakri

Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë​

Skënder Korriku

Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë​

Iris Aliaj

Ministria e Drejtësisë

Dritan Halluni

Këshilli i Lartë Gjyqësor​

Bujar Sheshi

Këshilli i Lartë i Prokurorisë

Skënder Kaçupi

Përfaqësues i Botës Akademike