Rregullorja e Provimit

Rregullorja
Për Regjistrimin, Organizimin dhe Shpalljen e rezultateve të provimit të kualifikimit për fitimin e Titullit Avokat në Republikën e Shqipërise

Lexo më tepër...

Sherbimi ndaj Avokateve

shutterstock_84405670-e1367549035314Reforma per ushtrimin e profesionit te avokatit ne Shqipëri po ecën me hapa të shpejtë dhe konkretë. Ligji për profesionin e avokatit është tashmë akti themeltar që udhëheq administratën e Dhomes Kombetare te Avokatise drejt praktikave më të mira, bashkekohore dhe një transformimi organizativ, ku marrin përparësi shërbimet ndaj avokateve dhe aplikanteve per avokat,dhe një sistem efikas apelimi.

Lexo më tepër...

Historiku Avokatise

HistorikuHistoria e avokatise Shqiptare, me teper se si nje profesion, ka lindur si nevoje e reformes per organizimin e drejtesise nga ana e perandorise Otomane, ne gjysmen e dyte te shekullit XIX. Mungesa e te dhenave dokumentare te kesaj periudhe, kushtezon qe ne funkson te qellimit tone, ti referohemi deshmive te ndryshme te transmetuara nga brezat.

Lexo më tepër...