Kontakt

Kontakt

Kontakt

Adresa

Rruga Abdi Toptani , Tiranë

Kontakt

Tel: +355 42 251 876
Sekretari Pëgjithshëm (Vetëm për avokatët)
Cel: +355 69 208 365
Email: info@dhka.org.al

Orari

E Hënë - E Premte: 08:00 - 16:00