Scientific Cooperation Agreement with the UT Faculty of Law

Marrëveshja e Bashkëpunimit Shkencor me Fakultetin e Drejtësisë UT